YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.10 trang 117 SBT Toán 11

Giải bài 3.10 tr 117 SBT Toán 11

Trong các dãy số (un) cho dưới đây, dãy số nào bị chặn dưới, bị chặn trên và bị chặn ?

a) \({u_n} = 2n - {n^2}\)

b) \({u_n} = n + \frac{1}{n}\)

c) \({u_n} = \sqrt {{n^2} - 4n + 7} \)

d) \({u_n} = \frac{1}{{{n^2} - 6n + 11}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Bị chặn trên vì un ≤ 1,∀n ∈ N.

b) Bị chặn dưới vì un ≥ 2, ∀n ∈ N.

c) Bị chặn dưới vì u≥ \(\sqrt 3 \), ∀n ∈ N.

d) Bị chặn vì 0 < un ≤ \(\frac{1}{2}\), ∀n ∈ N∗

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.10 trang 117 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF