YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.16 trang 118 SBT Toán 11

Giải bài 3.16 tr 118 SBT Toán 11

Hãy chọn dãy số bị chặn trong các dãy số (un) sau:

A. un = n2 + n - 1              B. u= 3n

C. un = sinn + cosn              D. un = - 3n2 + 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\left| {\sin n + \cos n} \right| \le \sqrt 2 \)

Đáp án : C

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.16 trang 118 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF