YOMEDIA
NONE

Bài 12 trang 189 sách bài tập Đại số 10

Bài 12 (SBT trang 189)

Chứng minh các đẳng thức :

a) \(\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{\cot\beta-\cot\alpha}=\tan\alpha\tan\beta\)

b) \(\tan100^0+\dfrac{\sin530^0}{1+\sin640^0}=\dfrac{1}{\sin10^0}\)

c) \(2\left(\sin^6\alpha+\cos^6\alpha\right)+1=3\left(\sin^4\alpha+\cos^4\alpha\right)\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • c) \(2\left(sin^6\alpha+cos^6\alpha\right)+1=2\left(sin^2\alpha+cos^2\alpha\right)\)\(\left(sin^4\alpha-sin^2\alpha cos^2\alpha+cos^4\alpha\right)+1\)
  \(=2\left(sin^4\alpha+cos^4\alpha-sin^2\alpha cos^2\alpha\right)+1\)
  \(=2\left(sin^4\alpha+cos^4\alpha\right)+sin^2\alpha-sin^2\alpha cos^2\alpha+\)\(cos^2\alpha-sin^2\alpha cos^2\alpha\)
  \(=2\left(sin^4\alpha+cos^4\alpha\right)+sin^2\alpha\left(1-cos^2\alpha\right)+\)\(cos^2\alpha\left(1-sin^2\alpha\right)\)
  \(=2\left(sin^4\alpha+cos^4\alpha\right)+sin^2\alpha.sin^2\alpha+cos^2\alpha.cos^2\alpha\)
  \(=3\left(sin^4\alpha+cos^4\alpha\right)\).

    bởi Nguyễn Chí Thắng 06/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF