YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 18 SGK Tin học 8

Giải bài 4 tr 18 sách GK Tin học lớp 8

Hãy nêu một vài ví dụ về những dạng dữ liệu mà Excel có thể xử lí.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Ví dụ về những dạng dữ liệu mà Excel có thể xử lí

  • Dữ liệu dạng số: 123.87, -438, 16%,...
  • Dữ liệu dạng tiền tệ: 120$
  • Dữ liệu dạng kí tự: Học sinh (được đếm là 8 kí tự - kể cả dấu cách), AK3,...
  • Dữ liệu dạng ngày: 24/7/2008,...

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 18 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON