YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 18 SGK Tin học 8

Giải bài 5 tr 18 sách GK Tin học lớp 8

Nhìn vào trang tính, ta có thể biết các ô chứa dữ liệu kiểu gì không, nếu sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kỳ thao tác gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Nhìn vào trang tính ta có thể nhận biết được các ô chứa dữ liệu kiểu gì, nếu ta chưa định dạng vì các kiếu dữ liệu đã được ngầm định trong ô.

-- Mod Tin Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 18 SGK Tin học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON