Bảng Tính Điện Tử

 • Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?

  Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
  Mục tiêu của bài Chương trình bảng tính là gì? nhằm giúp các em nắm được cơ bản thế nào là bảng tính, công dụng của bảng tính; biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập; biết được các chức năng của chương trình bảng tính,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây.

  10 trắc nghiệm 102 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính Excel

  Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính Excel
  Nội dung của Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính Excel dưới đây nhằm giúp các em tập thực hành khởi động và kết thúc Excel; nhận biết được các ô, hàng, cột, hộp tên, thanh công thức trên trang tính; biết cách di chuyển con trỏ chuột trên trang tính; thực hiện được cách chọn khối ô, cách di chuyển đến từng trang tính và đặc biệt hơn cả là vận dụng lí thuyết đã học để thực hành trên máy nhập và chỉnh sửa dữ liệu trên ô tính của trang tính. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm 23 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

  Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
  Nội dung bài học bài Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính dưới đây sẽ giúp các em hiểu và biết một bảng tính gồm nhiều trang tính và cách kích hoạt trang tính trên bảng tính; biết các thành phần chính trên trang tính gồm hộp tên, khối, hàng, cột, ô, thanh công thức, địa chỉ ô; hiểu vai trò của thanh công thức. Mời các em cùng theo dõi.

  10 trắc nghiệm 124 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính

  Bài thực hành 2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính
  Nội dung của Bài thực hành 2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính dưới đây nhằm giúp các em phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính; thực hành các thao tác mở bảng tính mới, mở bảng tính có sẵn và lưu bảng tính với một tên khác;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm 16 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính

  Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
  Mục đích của bài Thực hiện tính toán trên trang tính nhằm giúp các em biết cách nhập công thức, chuyển từ biểu thức toán học thành công thức trên ô tính theo kí hiệu phép toán của bảng tính; sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức; sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học dưới đây.

  10 trắc nghiệm 54 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 3: Bảng điểm của em

  Bài thực hành 3: Bảng điểm của em
  Nội dung của Bài thực hành 3: Bảng điểm của em dưới đây sẽ giúp các em thực hành các thao tác nhập và sử dụng công thức trên trang tính, hiểu được địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  7 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

  Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
  Mục tiêu của bài học bài Sử dụng các hàm để tính toán dưới đây sẽ giúp các em tìm hiểu về khái niệm hàm, cách sử dụng hàm và một số hàm trong chương trình bảng tỉnh như hàm tính tổng, tính trung bình cộng,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các em cùng theo dõi bài học.

  10 trắc nghiệm 66 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em

  Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
  Nội dung của Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em  dưới đây sẽ giúp các em thực hành nhập công thức và hàm vào ô tính và cách sử dụng hàm Sum,Average, Max, Min để tính toán,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  10 trắc nghiệm 7 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Thao tác với bảng tính

  Bài 5: Thao tác với bảng tính
  Nội dung bài học bài Thao tác với bảng tính dưới đây, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cách điều chỉnh độ rộng của cột, chiều cao của hàng; chèn thêm hay xóa cột, hàng; sao chép và di chuyển dữ liệu, công thức;... Mời các em cùng theo dõi bài học.

  10 trắc nghiệm 58 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 5: Chỉnh sửa trang tính của em

  Bài thực hành 5: Chỉnh sửa trang tính của em
  Nội dung của Bài thực hành 5: Chỉnh sửa trang tính của em  dưới đây các em sẽ được thực hành về các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xóa hàng và cột của trang tính; thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  6 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Định dạng trang tính

  Bài 6: Định dạng trang tính
  Chức năng chính của chương trình bảng tính là hỗ trợ tính toán. Tuy nhiên, giống như Word, chúng cũng có các công cụ phong phú giúp em trình bày trang tính như thay đổi phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ, căn lề trong ô tính, tô màu nền, tô màu văn bản,... Các công cụ này được gọi với tên chung là công cụ định dạng. Vậy các công cụ định dạng này được sử dụng như thế nào? Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học bài Định dạng trang tính dưới đây để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm 49 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm của lớp em

  Bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm của lớp em
  Nội dung của Bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm của lớp em dưới đây, các em sẽ được thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô màu nền; thực hiện thao tác lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng, căn chỉnh dữ liệu và tô màu;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Trình bày và in trang tính

  Bài 7: Trình bày và in trang tính
  Mục tiêu của bài học bài Trình bày và in trang tính dưới đây sẽ giúp các em hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in, biết cách xem trước khi in, biết điều chỉnh trang in bằng cách ngắt trang,... Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các em cùng theo dõi bài học.

  10 trắc nghiệm 28 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 7: In danh sách lớp em

  Bài thực hành 7: In danh sách lớp em
  Nội dung của Bài thực hành 7: In danh sách lớp em dưới đây, các em sẽ được thực hành các thao tác kiểm tra trang trước khi in; thực hiện cách thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang; định dạng và trình bày trang tính;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  7 trắc nghiệm 7 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

  Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu
  Trong công việc hằng ngày nhiều khi ta cần lấy danh sách ở dạng tên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C;... Có cách nào để lấy dữ liệu ra nhanh chóng lại chính xác? Chương trình bảng tỉnh cho phép tính năng sử dụng phương pháp, sắp xếp, lọc để lấy dữ liệu rất tiện lợi. Để hiểu rõ vấn đề này, mời các em cùng theo dõi nội dung bài học bài Sắp xếp và lọc dữ liệu.

  10 trắc nghiệm 51 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi?

  Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi?
  Nội dung của Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi? dưới đây, các em sẽ được thực hành các thao tác sắp xếp dữ liệu; tìm hiểu khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  5 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

  Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
  Mục tiêu của bài học bài Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ nhằm giúp các em biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu, cách thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra,... Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây để tìm hiểu nội dung chi tiết.

  10 trắc nghiệm 34 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa

  Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa
  Nội dung của Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa dưới đây, các em sẽ được thực hành các thao tác tạo biểu đồ đơn giản, cách chỉnh sửa biểu đồ, thực hiện được thao tác sao chép biểu đồ sang cửa sổ Word,... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  6 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

  Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp
  Nội dung của Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp dưới đây, sẽ giúp các em ôn lại kiến thức, kĩ năng đã học ở chương trình bảng tính Excel để thực hành trên máy tính về sử dụng công thức hoặc hàm để tính toán, chỉnh sửa, định dạng; sắp xếp và lọc dữ liệu, tạo biểu đồ, chỉnh sửa biểu đồ;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  6 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết