YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 54 SGK Tin học 12

Giải bài 2 tr 54 sách GK Tin học lớp 12

Hãy nêu thứ tự các thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ:

 • Bước 1: Nháy đúp Create form by using wizard;
 • Bước 2: Trong hộp thoại Form Wizard;
  • Chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries;
  • Chọn các trường đưa vào biểu mẫu từ ô Available Fields;
  • Nháy Next để tiếp tục.
 • Bước 3: Chọn bố cục (layout) biểu mẫu, kiểu dáng (style) biểu mẫu, tên biểu mẫu.
 • Bước 4: Có thể đánh dấu chọn Open the form to view or enter information để xem hay nhập dữ liệu hoặc chọn Modify the form's design để chuyển sang chế độ thiết kế cho phép tiếp tục sửa biểu mẫu.
 • Bước 5: Cuối cùng nháy Finish.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 54 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON