YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 54 SGK Tin học 12

Giải bài 3 tr 54 sách GK Tin học lớp 12

Hãy nêu các bước tạo biểu mẫu để nhập và sửa thông tin cho mỗi học sinh.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Các bước tạo biểu mẫu để nhập và sửa thông tin cho mỗi học sinh:

 • Bước 1: Có thể dùng thuật sĩ trước, thứ tự thao tác như câu 2. Áp dụng cụ thể:
  • Nháy đúp Create form by using wizard.
  • Trong hộp thoại Form Wizard.
   • Chọn bảng HOC_SINH từ ô Tables/Queries.
   • Chọn các trường của bảng đưa vào biểu mẫu từ ô Available Fields bằng cách nháy vào nút >>;
   • Nháy Next để tiếp tục.
  • Chọn bố cục (layout) biểu mẫu là Columnar, kiểu dáng (style) biểu mẫu là Standard, tên biểu mẫu: NHAP THONG TIN HOC SINH.
  • Chọn Modify the form's design để chuyển sang chế độ thiết kế cho phép tiếp tục sửa biểu mẫu.
 • Bước 2: Thiết kế thêm cho phù hợp
  • Thay đổi nội dung các tiêu đề;
  • Sử dụng phông chữ tiếng Việt: Chọn ô nhãn có chứa tên trường, nháy nút phải chuột để xuất hiện bảng chọn tắt, nháy Properties, trong cửa sổ thuộc tính nhãn, chọn Font NameTimes New Roman, trong ô nhãn, gõ lại tên trường bằng chữ Việt.
  • Thay đổi kích thước ô nhãn (hiện tên trường) và ô nhập dữ liệu (của Text Box). Thực hiện khi con trỏ có dạng mũi tên hai đầu.
  • Di chuyển vị trí các trường. Thực hiện khi con trỏ có dạng bàn tay.
  • Sau khi thay đổi, nháy nút Save để lưu biểu mẫu.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 54 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON