YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 51 SGK Tin học 10

Giải bài 3 tr 51 sách GK Tin học lớp 10

Hãy viết thuật toán giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0 và đề xuất các test tiêu biểu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Thuật toán giải phương trình ax + b = 0

 • Mô tả thuật toán bằng liệt kê tuần tự:
  • Bước 1: Nhập hai số thực a, b
  • Bước 2. Nếu a = 0
   • Bước 2.1. Nếu b ≠0 thì thông báo phương trình vô định, rồi kết thúc;
   • Bước 2.2. Nếu b = 0 thì gán x \(\leftarrow\)  0 rồi chuyển sang Bước 4;
  • Bước 3:  x \(\leftarrow\) -b/a
  • Bước 4. Đưa ra nghiệm X, rồi kết thúc
 • Mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối:

 • Đề xuất các test tiêu chuẩn:
  • Để xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra, ta sử dụng ba bộ test như sau:
   • a = 0, b = 1 (kiểm tra trường hợp phương trình vô định)
   • a = 0, b = 0 (kiểm tra trường hợp nghiệm x=0)
   • a = 3, b = 6 (kiểm tra trường hợp nghiêm , y = -b/a)

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 51 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON