ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 6 Giải bài toán trên máy tính - Tin học 10

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10 Bài 6 về Giải bài toán trên máy tính - Tin học 10 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Xác định bài toán – Lựa chọn thuật toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu
  • B. Xác định bài toán – Viết chương trình – Lựa chọn thuật toán  – Viết tài liệu
  • C. Lựa chọn thuật toán – Xác định bài toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu
  • D. Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu
  • A.
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 1
   
   
  • A. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán
  • B. Viết chương trình
  • C. Xác định bài toán
  • D. Hiệu chỉnh
  • A. Lượng tài nguyên thuật toán đòi hỏi và lượng tài nguyên cho phép
  • B. Độ phức tạp của thuật toán
  • C. Các tài nguyên như thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ...
  • D. Cả 3 ý trên đều đúng
  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
  • A. Hiệu quả về thời gian
  • B. Hiệu quả về không gian
  • C. Khả thi khi cài đặt
  • D. Tất cả đều đúng
  • A. Biểu diễn thuật toán
  • B. Dùng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt bài toán
  • C. Dùng ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu thích hợp để diễn tả thuật toán
  • D. Tất cả đều đúng
  • A. Xác định lại Input và Output của bài toán
  • B. Phát hiện và sửa sai sót
  • C. Mô tả chi tiết bài toán
  • D. Để tạo ra một chương trình mới
  • A. Sử dụng ít thời gian, ít bộ nhớ...
  • B. Sử dụng ít thời gian, nhiều bộ nhớ, ít phép toán...
  • C. Sử dụng nhiều thời gian, nhiều bộ nhớ, ít phép toán...
  • D. Sử dụng ít thời gian, ít bộ nhớ, ít phép toán...
  • A. Xác định bài toán, lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, diễn tả thuật toán, hiệu chỉnh, viết tài liệu
  • B. Xác định bài toán, lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, viết chương trình, viết tài liệu
  • C. Xác định bài toán, lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán, viết chương trình, hiệu chỉnh, viết tài liệu
  • D. Xác định bài toán, viết thuật chọn, viết chương trình, viết tài liệu
 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)