YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 51 SGK Tin học 10

Giải bài 1 tr 51 sách GK Tin học lớp 10

Hãy nêu tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Một bài toán có thể được biểu diễn bởi nhiều thuật toán, việc chọn lựa thuật toán thích hợp sẽ giúp cho quá trình viết chương trình đơn gián hom và máy tính thực hiện với thời gian nhanh hơn. Vì vậy, có ba tiêu chuẩn cơ bản lựa chọn thuật toán đó là:

  • Thuật toán có độ phức tạp thời gian nhỏ nhất (thực hiện chương trình trong thời gian ngắn nhất)
  • Số lượng ô nhớ sử dụng ít nhất
  • Viết chương trình cho thuật toán dễ hiểu, đơn giản nhất

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 51 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON