YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 90 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tr 90 sách BT Sinh lớp 9

Vẽ sơ đồ 3 dạng tháp tuổi của quần thể?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

A. Dạng phát triển; B. Dạng ổn định; C. Dạng giảm sút

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 90 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bao Chau

  A. Tháp tuổi không phải lúc nào cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ
  B. Tháp dạng phát triển bao giờ cũng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ
  C. Tháp tuổi dạng ổn định đáy nhỏ, đỉnh lớn
  D. Tháp tuổi dạng giảm sút có đáy hẹp định hẹp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ho Ngoc Ha

  A. Tập hơp các cá thể chim sẻ sống ở 3 hòn đảo khác nhau
  B. Tập hợp cá rô phi đực cùng sống trong một ao
  C. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam
  D. Tập hợp các cá thể cá chép, cá mè sống chung trong một ao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  A. số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị thể tích
  B. số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích
  C. số lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích
  D. số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  A. Mật độ quần thể luôn cố định
  B. Mật độ quần thể giảm mạnh do những biến động thất thường của điều kiện sống như lụt lội, cháy rừng hoặc dịch bệnh
  C. Mật độ quần thể không ảnh hưởng tới sự phát triển của quần thể
  D. Quần thể sinh vật không thể tự điều chỉnh về mức cân bằng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  A. Vào các tháng mùa mưa trong năm số lượng muỗi giảm đi
  B. Số lượng ếch nhái tăng cao vào mùa mưa
  C. Số lượng cá thể trong quần thể biến động theo mùa, theo năm, phụ thuộc và nguồn thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống của môi trường
  D. Mật độ quần thể tăng mạnh khi nguồn thức ăn có trong quần thể dồi dào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thúy Vân

  Nghiên cứu 1 quần thể chim cánh cụt gồm 2000 cá thể người ta nhận thấy tỉ lệ sinh sản, tử vong hàng năm khoảng 4,5% và 1,25% so với tổng số cá thể của quần thể.

  A. 2132
  B. 2097
  C. 2067
  D. 2130

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  A. Quần thể sống ở môi trường có diện tích 3050m2 và có mật độ 9 cá thể/1m2
  B. Quần thể sống ở môi trường có diện tích 2150m2 và có mật độ 12 cá thể/1m2
  C. Quần thể sống ở môi trường có diện tích 835m2 và có mật độ 33 cá thể/1m2.
  D. Quần thể sống ở môi trường có diện tích 800m2và có mật độ 34 cá thể/1m2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  A. tần số alen của mỗi gen, kiểu hình được ổn định qua các thế hệ.
  B. tần số tương đối của các alen về mỗi gen duy trì ổn định qua các thế hệ.
  C. tỉ lệ các loại kiểu gen trong quần thể được duy trì ổn định qua các thế hệ.
  D. tỉ lệ các loại kiểu hình trong quần thể được duy trì ổn định qua các thế hệ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON