YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 96 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tr 96 sách BT Sinh lớp 9

Dấu hiệu nào sau đây không là dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể?

A. Tỉ lệ giới tính.

B. Mật độ.

C. Độ nhiều.

D. Thành phần nhóm tuổi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Độ nhiều không là dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 96 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF