YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 98 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 tr 98 sách BT Sinh lớp 9

Quan sát hình vẽ sau, cho biết đây là dạng tháp tuổi nào?

A. Dạng phát triển.

B. Dạng ổn định.

C. Dạng giảm sút.

D. Không dạng nào cả.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

  • Hình vẽ thuộc nhóm tuổi dạng phát triển.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 98 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF