YOMEDIA

Bài tập 7 trang 97 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 tr 97 sách BT Sinh lớp 9

"Các cá thể không còn khả năng sinh sản nên không ảnh hưởng tới sự phát triển của quần thể" là ý nghĩa sinh thái của nhóm tuổi nào sau đây trong quần thể?

A. Nhóm tuổi trước sinh sản.

B. Nhóm tuổi sau sinh sản.

C. Nhóm tuổi sinh sản.

D. Cả B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

  • "Các cá thể không còn khả năng sinh sản nên không ảnh hưởng tới sự phát triển của quần thể" là ý nghĩa sinh thái của nhóm tuổi sau sinh sản.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 97 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA