YOMEDIA
NONE

Bài tập 14 trang 98 SBT Sinh học 9

Giải bài 14 tr 98 sách BT Sinh lớp 9

Trong nội bộ một quần thể thú rừng, các cá thể có những mối quan hệ nào sau đây?            ,

A. Hỗ trợ.                                             B. Cạnh tranh.

C. Cộng sinh.                                        D. Cả A và B.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

  • Trong nội bộ một quần thể thú rừng, các cá thê có những mối quan hệ cạnh tranh và hỗ trợ.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 98 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF