YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 97 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 tr 97 sách BT Sinh lớp 9

 Ý nào sau đây không đúng với khái niệm quần thể?

A. Nhóm cá thể cùng loài trong cùng một không gian sống vào một thời điểm nhất định.

B. Nhóm sinh vật được tập hợp ngẫu nhiên, nhất thời.

C. Có khả năng sinh sản tạo ra các thế hệ mới.

D. Có quan hệ với môi trường sống.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

  • Nhóm sinh vật được tập hợp ngẫu nhiên, nhất thời không đúng với khái niệm quần thể. 

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 97 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF