YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 96 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 tr 96 sách BT Sinh lớp 9

 Những dấu hiệu đặc trưng của quần thể là

A. tỉ lệ giới tính, mật độ và độ nhiều.

B. mật độ, thành phần nhóm tuổi và độ đa dạng.

C. tỉ lệ giới tính, mật độ và độ thường gặp.

D. tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi và mật độ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Những dấu hiệu đặc trưng của quần thể là tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi và mật độ.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 96 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF