YOMEDIA
NONE

Bài tập 38 trang 102 SBT Sinh học 9

Giải bài 38 tr 102 sách BT Sinh lớp 9

Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp và ghi kết quả ghép vào cột C.

Các nhóm tuổi (A)

Ý nghĩa sinh thái (B)

Kết quả ghép (C)

1. Nhóm tuổi trước sinh sản

2. Nhóm tuổi sinh sản

3. Nhóm tuổi sau sinh sản

 

a) Có vai trò quyết định mức sinh sản của quần thể

b) Không có ảnh hưởng tới sự phát triển của quần thể

c) Có vai trò chủ yếu là làm tăng trưởng khối lượng và kích thước quần thể

1..............

 

2..............

 

3..............

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38

Các nhóm tuổi (A)

Ý nghĩa sinh thái (B)

Kết quả ghép (C)

1. Nhóm tuổi trước sinh sản

2. Nhóm tuổi sinh sản

3. Nhóm tuổi sau sinh sản

 

a) Có vai trò quyết định mức sinh sản của quần thể

b) Không có ảnh hưởng tới sự phát triển của quần thể

c) Có vai trò chủ yếu là làm tăng trưởng khối lượng và kích thước quần thể

1- c

 

2- a

 

3- b

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 102 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF