YOMEDIA
NONE

Bài tập 13 trang 98 SBT Sinh học 9

Giải bài 13 tr 98 sách BT Sinh lớp 9

Các cá thể trong một quần thể động vật có vú (thú) cạnh tranh với nhau

A. về thức ăn.                                        B. về chỗ ở.

C. con cái giữa các con đực.                    D. cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

  • Các cá thể trong một quần thể động vật có vú (thú) cạnh tranh với nhau về thức ăn, về chỗ ở và con cái giữa các con đực. 

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 98 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF