YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 96 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 tr 96 sách BT Sinh lớp 9

Quần thể là gì?

A. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể khác loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

B. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

C. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, sống trong một số khoảng không gian khác nhau, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

D. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở các thời điểm khác nhau và có khả năng sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 • Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo ra những thế hệ mới.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 96 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Thúy

  A. Môi trường sống

  B. Ngoại cảnh

  C. Nơi sinh sống của quần thể

  D. Ổ sinh thái

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vi

  A. Cùng loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

  B. Khác loài, sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định

  C. Cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định

  D. Cùng loài, cùng sống trong 1 khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Pham Thi

  A. Sự sinh sản của cây rừng và thú rừng 
  B. Sự gia tăng sinh sản ở con người 
  C. Sự tăng nhanh tốc độ sinh sản của các sinh vật biển 
  D. Sự sinh sản của các nguồn thuỷ sản nước ngọt

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  A. số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị thể tích.

  B. số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích.

  C. số lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích.

  D. số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  A. làm tăng trưởng khối lượng và kích thước của quần thể.

  B. quyết định mức sinh sản của quần thể.

  C. không ảnh hưởng đến sự phát triển của quần thể.

  D. làm cho kích thước quần thể giảm sút.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  A. tỉ lệ giới tính.

  B. thành phần nhóm tuổi.

  C. mật đô quần thể.

  D. tất cả các đáp án trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Anh

  A. Rừng tre phân bố tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình.

  B. Tập hợp cá rô phi sống trong một cái ao.

  C. Các cá thể chuột đồng sống trên một đồng lúa. Các cá thể chuột đực và cái có khả năng giao phối với nhau sinh ra chuột con.

  D. Cá chép, cá mè cùng sống chung trong một bể cá.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhật Duy

  A. tập hợp các các thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

  B. tập hợp các các thể sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

  C. tập hợp các các thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định.

  D. những cá thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF