YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 97 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 tr 97 sách BT Sinh lớp 9

Mật độ quần thể không cố định mà thay đổi

A. theo mùa, theo năm và chu kì sống của sinh vật.

B. phụ thuộc vào nguồn sống (thức ăn, nơi ở...).

C. phụ thuộc vào những biến động bất thường của môi trường và những kẻ săn mồi.       

D. cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

  • Mật độ quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, theo năm và chu kì sống của sinh vật,phụ thuộc vào nguồn sống (thức ăn, nơi ở...),phụ thuộc vào những biến động bất thường của môi trường và những kẻ săn mồi.  

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 97 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF