YOMEDIA
NONE

Bài tập 11 trang 95 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 tr 95 sách BT Sinh lớp 9

Quan sát hình A, B, c sau đây và mô tả nguyên tắc chung xây dựng tháp tuổi?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

  • Hình trên là hình thể hiện ba dạng tháp tuổi: dạng phát triển, dạng ổn định và dạng giảm sút.
  • Mô tả: Để biểu diễn thành phần nhóm tuổi của quần thể, người ta dùnG biểu đồ tháp tuổi. Trong mỗi quần thể có 3 nhóm tuổi: nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản. Mỗi nhóm tuổi có những vai trò nhất định trong quần thể.

Tháp tuổi bao gồm nhiều hình thang nhỏ xếp chồng lên nhau. Mỗi hình thang thể hiện số lượng cá thể của một nhóm tuổi, trong đó nhóm tuổi trước sinh sản xếp dưới cùng, trên đó là nhóm tuổi sinh sản và trên cùng là nhóm tuổi sau sinh sản. 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 95 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF