YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giao phối cận huyết là:

  • A. Giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ
  • B. Lai giữa các cây có cùng kiểu gen
  • C. Giao phối giữa các cá thể có kiểu gen khác nhau
  • D. Giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố hoặc mẹ chúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21514

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON