YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giao phối cận huyết là:

  • A. Giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ
  • B. Lai giữa các cây có cùng kiểu gen
  • C. Giao phối giữa các cá thể có kiểu gen khác nhau
  • D. Giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố hoặc mẹ chúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21514

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON