YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 8 SBT Sinh học 12

Giải bài 5 tr 8 sách BT Sinh lớp 12

Nếu tế bào lưỡng bội bình thường có 2n NST. Số NST có trong tế bào của những trường hợp sau là bao nhiêu?

a, Thể không                  d, Thể ba kép

b, Thể một                     e, Thể tứ bội

c, Thể ba                        f, Thể lục bội 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

a, 2n - 2                  d, 2n + 1 + 1

b, 2n - 1                  e, 4n

c, 2n + 1                 f, 6n

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 8 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF