YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 9 SBT Sinh học 12

Giải bài 4 tr 9 sách BT Sinh lớp 12

Số lượng NST lưỡng bội của một loài là 2n = 10. Có bao nhiêu NST được dự đoán ở:

a) Thể một                          b) Thể ba                               

c) Thể bốn                          d) Thể ba kép                                 

e) Thể không 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

a) Thể một: 2n-1 = 9

b) Thể ba: 2n+1 = 11

c) Thể bốn: 2n+2 = 12

d) Thể ba kép: 2n+1+1 = 12

e) Thể không: 2n-2 = 8

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 9 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON