YOMEDIA
NONE

Nêu nguyên nhân xuất hiện giao các tử biết ABDCE/abcde và xuất hiện giao tử ABCde và abcDE

Câu 1: Ở 1 loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. Khi cho cây hoa đỏ dị hợp tự thụ phấn, kết quả thu được: 5,25 đỏ:1 trắng, Hãy giải thích và viết sơ đồ lai?

Câu 2: Xét 1 cặp NST tg đồng chứa các đoạn gen: ABDCE/abcde. Khi GP hình thành giao tử, người ta thấy bên cạnh xuất hiện các giao tử ABCde, abcDE, còn có thể xuất hiện giao tử ABCcde hay ABCDEde:

a) nguyên nhân nào làm xuất hiện các loại giao tử trên?

b) so sánh 2 hiện tượng làm xuất hiện các loại giao tử trên.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • câu 2:

  a.

  - ta thấy xuất hiện giao tử ABCde và abcDE là do hoán vị gen giữa 2 cromatic khác nguồn gốc trong cặp NST tương đồng trong kì đầu gp1

  - nguyên nhân làm xuất hiện các gt ABCcde và ABCDEde là do xảy ra hiện tượng tiếp hợp lệch (trao đổi chéo không cân) giữa hai cromatic khác nguồn gốc trong cặp NST tương đồng ở kì đầu gp1 dẫn đến hiện tượng lặp đoạn

  b. so sánh:

  * giống nhau:

  - đều làm thay đổi cấu trúc NST xảy ra trên 1 cặp NST tương đồng

  - đều làm xuất hiện nhóm gen lk mới, qua thj tinh xuất hiện biến dị ->biểu hiện KH mới ->đa dạng SV

  - đều c/c nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chịn giống.

  * khác nhau:

  HVG Lặp đoạn
  là hiện tượng đổi chổ giữa các gen cùng alen là dạng đb cấu trúc NST xảy ra trong gp
  nguyên nhân do sự tiếp hợp và trao đổi chéo cân giữa 2 cromatic trên cặp NST tương đồng do tác nhân ở mt bên ngoài hoặc bên trong cơ thể làm rối loạn sự tiếp hợp dẫn đến TĐC ko cân giữa các NST tương đồng
  kết quả là tái tổ hợp gen trong nhóm gen LK, tạo ra nhiều kiểu giao tử kết quả làm tăng bội số lượng gen alen trên cùng NST
  xuất hiện nhiều BD tổ hợp tạo nên tính đa dạng cho SV, giúp SV thích nghi với mt thay đổi thường gây hậu quả có hại cho sv, làm tăng hoạc giảm khả năng biểu hiện của tính trạng

    bởi Đông Nguyễn Phương 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON