YOMEDIA
NONE

Xác định bộ NST 2n biết môi trường cung cấp 42 NST thường và tế bào con có 8 NST giới tính X

Một tế bào sinh dưỡng của một loài động vật thực hiện nguyên phân liên tiếp một số lần trong quá trình này môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương 42 NST thường và trong tất cả các tế bào con có 8 NST giới tính X. Hãy xác định bộ NST 2n của cá thể động vật nói trên. Biết rằng không có đột biến xảy ra.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • TH1: Trong TB chỉ có 1 NST X
  - Gọi x là số lần nguyên phân của TB, ta có 2x = 8 --->x = 3
  - Số NST thường có trong TB ban đầu = 42/7 = 6
  - Số NST lưỡng bội của loài có thể là:
  + 2n = 6 + 2 = 8 NST (nếu TB ban đầu là XY)
  + 2n = 6 + 1 = 7 NST (nếu TB ban đầu là XO)

  • TH2: Trong TB có 2 NST X
  - Gọi x là số lần nguyên phân của TB, ta có 2.2x = 8 ---->x = 2
  - Số NST thường có trong TB ban đầu = 42/3 = 14
  - Số NST lưỡng bội của loài có thể là: 14 + 2 = 16 NST
    bởi Trần Ngọc Long 17/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON