YOMEDIA
NONE

Tính số tế bào con và số lần nguyên phân biết 2n = 8, tổng tế bào con chứa 512 NST

Giúp tớ câu này với các A men ơi!!!
Ba hợp tử của cùng 1 loài có bộ NST 2n=8 .Hợp tự nguyên phân (NP) 1 số lần tạo ra số TB con = \(\frac{1}{4}\) số TB con do hợp tử 2 NP tạo ra. Tổng số TB son sinh ra từ hợp tử 3 có 512 NST đơn ,quá trình NP của cả 3 hợp tử đã tạo ra số TB con tổng số NST đơn là 832

a) Tính số TB con do mỗi hợp tử tạo ra ??

b) Tính số lần NP của mỗi hợp tử ??

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a)HT3 ta co:2kx2n=512 suy ra 2k=64

  Goi x la so te bao con cua hop tu 1 so te bao con cua hop tu 2 la 4x ta co

  x*2n+4x*2n=(832-512)=320 suy ra x=8

  Vay so te bao con cac hop tu 1,2,3 lan luot la:8,32,64

  b)so lan NP cua cac hop tu la:

  HT1:2k=8 suy ra k=3

  HT2:2k=32 suy ra k=5

  HT3:2k=64 suy ra k=6

    bởi Nguyễn Thị Hồng Lý 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON