YOMEDIA
NONE

Nêu số lượng và hình thái NST ở kì giữa biết 2n = 8

Câu 1:

Trong quá trình nguyên phân ở một tế bào sinh dưỡng 2n=8, số lượng và hình thái các NST ở kì giữa là:

A. 4 NST đơn

B. 4 NST kép

C. 8 NST đơn

D. 8 NST kép

Câu 2:

Kiểu đột biến gen nào mà gen sau đột biến có chiều dài không đổi nhưng giảm một liên kết hidro:

A. Thay một cặp A-T bằng một cặp G-X

B. Thay một cặp G-X bằng một cặp A-T

C. Mất một cặp A-T

D. Mất một cặp G-X

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON