YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 49 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 49 sách GK Sinh lớp 12

Làm thế nào có thể chứng minh được 2 gen có khoảng cách bằng 50 cM lại cùng nằm trên một NST?

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

2 gen có khoảng cách bằng 50 cM lại cùng nằm trên một NST vì tần số hoán vị gen luôn nhỏ hơn 50% mà tần số HVG là thước đo khoảng cách 2 gen trên NST

⇒ nếu là 2 gen hoán vị nằm trên 2 NST thì khoảng cách phải nhỏ hơn 50cM

⇒ 2 gen này nằm trên 1 NST

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 49 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF