YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 49 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 49 sách GK Sinh lớp 12

Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa là bao nhiêu nhóm gen liên kết?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Các gen quy định tính trạng này nằm trên cùng một nhiễm sắc thể được di truyền cùng nhau thì có thể tạo thành nhóm gen liên kết.

Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa là 4 nhóm gen liên kết.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 49 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON