YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài 4 tr 200 sách GK Sinh lớp 12

Hãy nêu các biện pháp sinh học để nâng cao hàm lượng đạm trong đất nhằm cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời Bài 4

Các biện pháp sinh học để nâng cao hàm lượng đạm trong đất, nhằm cải tạo đất và nâng cao năng suất cây trồng:

  • Cải tạo đất bằng biện pháp sinh học: Trồng các loài cây họ đậu, ủ phân thực vật bón cho đất...
  • Thả bèo hoa dâu vào ruộng lúa làm tăng lượng đạm cho lúa
  • Cung cấp cho đất các chế phẩm sinh học là các vi sinh vật cố định đạm.
  • Xử lí đất bằng các chế phẩm sinh học...

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 200 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON