YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài 2 tr 200 sách GK Sinh lớp 12

Trong mỗi chu trình sinh địa hoá có một phần vật chất trao đổi và tuần hoàn, một phần khác trở thành nguồn dự trữ hoặc không còn tuần hoàn trong chu trình. Em hãy phân biệt hai phần đó và lấy ví dụ minh hoạ.

 

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài 2

 • Phân biệt phần vật chất trao đổi và tuần hoàn, phần khác trở thành nguồn dự trữ hoặc không còn tuần hoàn trong chu trình.
  • Phần vật chất trao đổi và tuần hoàn: Là thành phần các chất khi đi qua quần xã sinh vật ít bị thất thoát, phần lớn được hoàn lại cho chu trình tiếp theo.
  • Phần vật chất trở thành nguồn dự trữ hoặc không còn tuần hoàn trong chu trình: Là thành phần các chất tham gia vào chu trình lắng đọng có nguồn dự trữ từ trái đất, sau khi đi qua quần xã sinh vật thì phần lớn chúng tách ra khỏi chu trình và đi vào các chất lắng đọng.
 • Ví dụ:
  • Trong chu trình nitơ
   • Phần vật chất trao đổi và tuần hoàn: là phần nitơ được luân chuyển qua lưới thức ăn, từ sinh vật sản xuất chuyển lên sinh vật tiêu thụ ở bậc cao hơn và tiếp tục đi vào chu trình mới. Như: Nitơ được lấy từ các sinh vật phân giải (như vi khuẩn, nấm,...) phân giải xác sinh vật, biến prôtêin trong xác sinh vật thành các hợp chất đạm amôn, nitrit và nitrat; một số vi khuẩn sống trong môi trường, cộng sinh trong rễ cây họ Đậu, hoặc vi khuẩn lam cộng sinh trong lá cây bèo dậu,... cố định nitơ trong đất và nước thành các dạng đạm. Khi sinh vật chết, prôtêin xác sinh vật lại tiếp tục được phân giải thành đạm của môi trường. Vòng tuần hoàn được khép kín qua hoạt động cùa một số vi khuẩn phân nitrat, các vi khuẩn này phân giải đạm trong đất, nước,... và giải phóng nitơ vào trong không khí.
   • Phần vật chất trở thành nguồn dự trữ hoặc không còn tuần hoàn trong chu trình: là phần hợp chất nitơ không trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín mà lắng đọng trong các trầm tích sâu của môi trường đất, nước... 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 200 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON