YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 254 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 254 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Chu trình phôtpho khác với các chu trình H2O, CO2 và N2 ở những điểm cơ bản nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Điểm khác biệt giữa chu trình phôtpho khác và chu trình H2O, CO2 và N2:

Chu trình các chất khí (H2O, CO2 và N2) Chu trình các chất lắng đọng (Phôtpho)
Nguồn dữ trự có trong khí quyển  Nguồn dữ trự nằm trong vỏ Trái Đất
Các chất trong chu trình chất khí sau tham ia chu trình thất thoát khỏi chu trình ít Các chất trong chu trình lắng đọng sau khi tham gia chu trình thất thoát khỏi chu tình nhiều hơn chất khí
Sự thiếu hụt các chất khí ít xảy ra hơn Sự thiếu hụt phôtpho trong chu trình các chất lắng đọng xảy ra nhiều hơn

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 254 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON