ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 86 SGK Sinh học 12

Giải bài 3 tr 86 sách GK Sinh lớp 12

Trình bày phương pháp tạo động vật chuyển gen và những thành tựu tạo giống động vật biến đổi gen.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
 • Phương pháp tạo động vật chuyển gen:
  • Tách lấy trứng ra khỏi cơ thể sinh vật rồi cho thụ tinh trong ống nghiệm (hoặc lấy trứng đã thụ tinh).

  • Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử.

  • Cấy hợp tử đã được chuyển gen vào tử cung của con vật để nó mang thai và sinh đẻ bình thường.

  • Nếu gen được chuyển gắn thành công vào hệ gen của hợp tử và phôi phát triển bình thường thì sẽ cho ra đời 1 sinh vật biến đổi gen (chuyển gen)

 • Thành tựu tạo giống động vật biến đổi gen

  • Chuyển gen pr người vào cừu

  • Chuyển gen hoocmôn sinh trưởng của chuột cống vào chuột bạch → KL tăng gấp đôi

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 86 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1