YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 105 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 105 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Trình bày các phương pháp chuyển gen để tạo ra các giống bò mới? Điểm khác nhau cơ bản giữ các phương pháp chuyển gen này là gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Người ta dùng phương pháp chuyển vi tiêm và phương pháp cấy nhân có gen đã cải biến để tạo giống bò mới. Hai phương pháp này có những điểm khác nhau:

Phương pháp vi tiêm Phương pháp cấy nhân có gen đã cải biến

- Thụ tinh in vitrô

- Lấy dung dịch ADN tiêm vào nhân non của trứng đã thụ tinh để hình thành phôi

- Phôi hình thành được cấy vào ống dẫn trứng của bò mẹ, để phát triển thành bò đã chuyển gen

- Nuôi cây tế bào cải biến lại gen

- Cải biến gen bằng tái tổ hợp trong tế bào nuôi

- Tiến hành chọn lọc tế bào đã cải biên

- Dung hợp với tế bào trứng đã bị loại nhân và cấy vào bò mẹ phát triển thành bò đã chuyển gen

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 105 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON