YOMEDIA

Hỏi đáp về Tạo giống mới nhờ công nghệ gen - Sinh học 12

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Sinh học 12 Bài 20 Tạo giống mới nhờ công nghệ gen từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các em có thể đặt câu hỏi để cộng đồng Sinh học HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (277 câu):

UREKA
 • An Nhiên Cách đây 1 năm

  A. kĩ thuật tạo tế bào lai.

  B. kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp.
  C. kĩ thuật cắt gen.
  D. kĩ thuật nối gen.

  17/07/2021 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Trịnh Lan Trinh Cách đây 1 năm

  A. nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không vào được tế bào nhận.

  B. nếu không có thể truyền thì gen có vào được tế bào nhận cũng không thể nhân lên và phân li đồng đều về các tế bào con khi tế bào phân chia.
  C. nếu không có thể truyền thì khó có thể thu được nhiều sản phẩm của gen trong tế bào nhận.
  D. nếu không có thể truyền thì gen sẽ không thể tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận.

  17/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 1 năm

  A. Nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp.

  B. Giúp enzim cắt giới hạn (restrictaza) nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền.
  C. Dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
  D. Tạo điều kiện cho enzim nối (ligaza) hoạt động tốt hơn.

  16/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Tuyet Cách đây 1 năm

  A. Ligaza – chỉ được sử dụng trong việc nối đoạn gen cần chuyển vào thể truyền tạo ADN tái tổ hợp.

  B. Restrictaza – chỉ được dùng để tạo ra các đầu dính ở thể truyền.
  C. Plasmit – thể truyền dùng để gắn với đoạn gen cần chuyển tạo ADN tái tổ hợp.
  D. CaCl2 – hóa chất dùng để làm dãn màng tế bào, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.\

   

  16/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lam Van Cách đây 1 năm

  A. Tách ADN nhiễm sắc thể của tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào.  

  B. Cắt và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định, tạo nên ADN tái tổ hợp.  
  C. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện.  
  D. Dung hợp 2 tế bào trần xôma khác loài.

  17/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang Cách đây 1 năm

  A. lipaza.         

  B. pôlimeraza.          
  C. ligaza.        
  D. helicaza.

  17/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Tú Cách đây 1 năm

  A. enzim cắt ADN thành các đoạn ngắn.  

  B. vi khuẩn E.coli.  
  C. plasmit, thể thực khuẩn được dùng để đưa gen vào tế bào sống.  
  D. đoạn ADN cần chuyển.

  17/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Huệ Cách đây 1 năm

  A. tế bào cho.  

  B. tế bào nhận.  
  C. thể truyền.  
  D. enzim cắt nối.

   

  17/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ánh tuyết Cách đây 1 năm

  A. E.coli sinh sản nhanh, dễ nuôi.

  B. E.coli có nhiều trong tự nhiên.
  C. E.coli có cấu trúc đơn giản.  
  D. trong tế bào E.coli có nhiều plasmit.

  17/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 1 năm

  A. cắt ADN của tế bào cho ở những vị trí xác định.  

  B. cắt mở vòng plasmit.  
  C. nối ADN của tế bào cho với vi khuẩn E.coli.  
  D. nối ADN của tế bào cho vào ADN plasmit.

  17/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 1 năm

  A. nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN plasmit.  

  B. nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN của tế bào nhận.  
  C. nối đoạn ADN của plasmit vào ADN của tế bào nhận.  
  D. nối đoạn ADN của plasmit vào ADN của vi khuẩn E. coli.

  15/07/2021 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 1 năm

  A. dạng vòng.  

  B. dạng sợi.  
  C. dạng vòng hoặc dạng sợi.  
  D. dạng khối cầu.

   

  15/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung Cách đây 1 năm

  A. lai khác thứ và chọn lọc.  

  B. lai xa và đa bội hoá.  
  C. gây đột biến trên giống lúa Mộc tuyền bằng tia gamma và chọn lọc.  
  D. gây đột biến trên giống Mộc tuyền bằng hoá chất NMU.

  15/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 1 năm

  A. tế bào vi khuẩn E.coli.  

  B. tế bào người.  
  C. plasmit.  
  D. Tế bào của cừu.

  15/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 1 năm

  A. Chọn thể truyền có các gen chỉ thị đặc hiệu để nhận biết.

  B. Dùng Canxi clorua làm giãn màng tế bào hoặc dùng xung điện.
  C. Dùng xung điện để thay đổi tính thấm cùa màng tế bào đối với axit nucleic.
  D. Dùng phương pháp đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ.

  15/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hồng Tiến Cách đây 1 năm

  A. Có khởi điểm cho quá trình tái bản.

  B. Kích thước càng lớn càng tốt để mang gen.
  C. Có trình tự đặc hiệu cho sự nhận biết của enzym cắt giới hạn.
  D. Có gen đánh dấu để nhận biết sau khi chuyển gen.

  15/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 1 năm

  A. kĩ thuật chuyển gen.

  B. kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp.
  C. liệu pháp gen.
  D. công nghệ gen.

  15/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Phuc Cách đây 1 năm

  Trong chọn giống, tiến hành các phương pháp sau:
  1. Đưa thêm gen lạ vào hệ gen.
  2. Thay thế nhân tế bào.
  3. Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.
  4. Lai hữu tính giữa các dòng thuần chủng.
  5. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

  A. 1, 3, 5

  B. 2, 4, 5
  C. 3, 4, 5
  D. 1, 2, 3

  14/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Bảo Bảo Cách đây 1 năm

  A. Là ADN plasmid hoặc virus.

  B. Có kích thước lớn.
  C. Có khả năng tự nhân đôi.
  D. Thường có chứa trình tự prômôtơ (vùng P) của gen.

  15/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vu Thy Cách đây 1 năm

  A. chuyển gen trực tiếp qua ống phấn.

  B. chuyển gen bằng plasmit.
  C. dùng súng bắn gen. 
  D. chuyển gen nhờ phagơ lamda.

  14/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 1 năm

  A. tạo ra được các động vật chuyển gen mà các phép lai khác không thể thực hiện được.

  B. tạo ra được các thực vật chuyển gen cho năng xuất rất cao và có nhiều đặc tính quí.
  C. khả năng cho tái tổ hợp thông tin di truyền giữa các loài rất xa nhau trong hệ thống phân loại.
  D. sản xuất một loại prôtêin nào đó với số lượng lớn trong một thời gian ngắn.

  14/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Thanh Tú Cách đây 1 năm

  A. Đã tạo ra nhanh các cây trồng đồng nhất về kiểu gen từ một cây có kiểu gen quí hiếm

  B. Lai các giống cây khác loài bằng kĩ thuật dung hợp tế bào trần
  C. Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa tạo ra các cây lưỡng bội có kiểu gen đồng nhất
  D. Tạo ra cây trồng chuyển gen cho năng suất rất cao

  15/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 1 năm

  A. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp thông qua các quá trình lai giống ở vật nuôi hoặc cây trồng để ứng dụng vào công tác tạo ra giống mới

  B. Tạo ra nhiều đột biến gen và đột biến NST thông qua tác động bằng các tác nhân lí, hóa học phù hợp
  C. Điều chỉnh sửa chữa gen, tạo ra ADN và NST mới từ sự kết hợp các nguồn gen khác nhau
  D. Giải thích được nguồn gốc các giống vật nuôi và cây trồn g làm nền tảng cho công tác chọn giống

  15/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Song Thu Cách đây 1 năm

  (1) Tạo giống bông kháng sâu hại
  (2) Tạo ra giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia
  (3) Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.
  (4) Tạo ra giống táo “má hồng” từ giống táo Gia Lộc – Hải dương
  (5) Tạo giống chuột nhắt mang gen tổng hợp hoocmon sinh trưởng của chuột cống
  (6) Tạo ra giống lúa CICA4 có năng suất cao.
  (7) Tạo ra giống bò sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa

  A. (1), (3) (5) và (7)

  B. (1), (2), (5) và (6)
  C. (1), (2), (5) và (7)
  D. (2), (3) ,(5) và (7)

  14/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Hoa Hồng Cách đây 1 năm

  A. Nếu không có thể truyền thì tế bào nhận không thể phân chia (sinh sản) được.

  B. Nhờ có thể truyền mà gen cần chuyển được nhân lên và tạo nhiều sản phẩm trong tế bào nhận.
  C. Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được phân chia đồng đều về các tế bào con trong quá trình phân chia.
  D. Nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không thể vào được trong tế bào nhận.

  14/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF