ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Tạo giống mới nhờ công nghệ gen - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Sinh học 12 Bài 20 Tạo giống mới nhờ công nghệ gen thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về  tạo giống mới nhờ công nghệ gen cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (103 câu):

 • Nguyễn Thủy Tiên Cách đây 2 tháng

  A. Hệ gen thích hợp cho việc nuôi cấy

  B. Có nhiều plasmit dùng để làm thể truyền

  C. Tổ chức cơ thể đơn giản, dễ nuôi cấy

  D. Sinh sản nhanh

  28/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Ngoc Son Cách đây 2 tháng

    (1) Đưa thêm gen lạ khác loài vào hệ gen bằng cách bơm trực tiếp gen lạ vào nhân tế bào.

    (2) Đưa gen cần chuyển vào thể truyền, sau đó đưa thể truyền mang gen cần chuyển vào sinh vật.

    (3) Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen cho nó được biểu hiện một cách khác thường.

    (4) Lai hữu tính giữa các dòng gen thuần chủng khác nhau.

    (5) Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

  Các phương pháp đúng để tạo sinh vật biến đổi gen là:

  A. 1, 2, 3.

  B. 3, 4, 5.

  C. 2, 3, 5

  D. 2, 4, 5.

  28/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang Cách đây 3 tháng

  A. Plasmit.

  B. NST vi khuẩn.

  C. trong tế bào chất.

  D. không xác định được.

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Pham Thi Cách đây 3 tháng

  A. virut không thể xâm nhập đúng vào tế bào mắc bệnh.

  B. virut không xâm nhập được vào tế bào người

  C. virut có thể làm hư hỏng các gen lành.

  D. không thể gắn gen người vào virut.

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm Cách đây 3 tháng

  A. Để chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào được dễ dàng

  B. Vì plasmit phải có các gen này để có thể nhận ADN ngoại lai

  C. Để giúp enzyme restrictaza cắt đúng vị trí trên plasmit

  D. Để dễ dàng phát hiện ra các tế bào vi khuẩn đã tiếp nhận ADN tái tổ hợp

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhi Nhi Cách đây 3 tháng

  A. có tốc độ sinh sản nhanh.

  B. thích nghi cao với môi trường.

  C. dễ phát sinh biến dị.

  D. có cấu tạo cơ thể đơn giản.

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Hải Cách đây 3 tháng

  (1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.

  (2) Tạo giống dâu tằm tam bội 3n.

  (3) Tạo giống cây bông vải kháng sâu hại.

  (4) Tạo giống nho không hạt.

  (5) Tạo cừu Đôly.

  (6) Tạo vi khuẩn sản xuất insulin của người.

  A. 2

  B. 1

  C. 3

  D. 4

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Giao Cách đây 3 tháng

  (1) Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen của sinh vật.

  (2) Thay đổi môi trường sống của sinh vật để cho một gen bình thường nào đó biểu hiện khác thường.

  (3) Loại bỏ một gen sẵn có ra khỏi hệ gen.

  (4) Làm bất hoạt một gen nào đó.

  (5) Làm biến đổi một gen sẵn có trong hệ gen như cho nó tạo nhiều sản phẩm hơn hoặc làm cho nó được biểu hiện một cách khác thường.

  (6) Gây đột biến gen dạng thay thế cặp nucleotide này bằng cặp nucleotide khác nhưng vẫn mã hóa cho chính axit amin đó.

  A. 2

  B. 4

  C. 5

  D. 3

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Huy Cách đây 3 tháng

  A. nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui được vào tế bào nhận.

  B. nếu không có thể truyền thì gen có vào được tế bào nhận cũng không thể nhân lên và phân li đồng đều về các tế bào con khi tế bào phân chia.

  C. nếu không có thể truyền thì khó có thể thu được nhiều sản phẩm của gen trong tế bào nhận.

  D. nếu không có thể truyền thì gen sẽ không thể tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận.

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khanh Đơn Cách đây 3 tháng

  (1) Chuột bạch mang gen sinh trưởng của chuột cống.

  (2) Cà chua có gen gây chín bị bất hoạt.

  (3) Cây bông mang gen kháng sâu hại từ vi khuẩn.

  (4) Dê sản xuất prôtêin tơ nhện trong sữa.

  Các sinh vật chuyển gen là:

  A. (2), (3), (4).

  B. (1), (3), (4).

  C. (1), (2), (3).

  D. (1), (2), (4).

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Aser Aser Cách đây 3 tháng

  A. Vì chúng có kích thước nhỏ.

  B. Vì chúng có khả năng cắt đặc hiệu trên ADN.

  C. Vì chúng có khả năng phân giải ADN.

  D. Vì chúng có khả năng cắt và nối đặc hiệu trên ADN.

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Giao Cách đây 3 tháng

  A. thực khuẩn thể và vi khuẩn.

  B. plasmit và vi khuẩn.

  C. thực khuẩn thể và plasmit.

  D. plasmit và nấm men.

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vi Cách đây 3 tháng

  A. tiết kiệm enzim.

  B. tạo ra các đầu dính bổ sung.

  C. dễ tiến hành thí nghiệm.

  D. thao tác kĩ thuật nhanh.

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Anh Cách đây 3 tháng

  (1) Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.

  (2) Tạo ADN tái tổ hợp.

  (3) Đưa ADN vào trong tế bào nhận

  A. (2) → (3) → (1).

  B. (2) → (1) → (3).

  C. (3) → (1) → (2).

  D. (3) → (2) → (1).

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Hoa Hồng Cách đây 3 tháng

  A. ADN – pôlimeraza.

  B. ADN – restrictaza.

  C. ADN – ligaza.

  D. ARN – pôlimeraza.

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vương Anh Tú Cách đây 3 tháng

  A. ADN – pôlimeraza.

  B. ADN – restrictaza.

  C. ADN – ligaza.

  D. ARN – pôlimeraza.

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 3 tháng

  A. ADN dùng trong kỹ thuật di truyền có thể được phân lập từ các nguồn khác nhau, có thể từ cơ thể sống hoặc tổng hợp nhân tạo.

  B. ADN tái tổ hợp có thể được tạo ra do kết hợp các đoạn ADN từ các tế bào, các cơ thể, các loài xa nhau trong hệ thống phân loại.

  C. Có hàng trăm loại ADN restrictaza khác nhau, có khả năng nhận biết và cắt các phân tử ADN ở các vị trí đặc hiệu, các enzim này chỉ được phân lập từ động vật bậc cao.

  D. Các enzim ADN polimeraza, AND ligaza và restrictaza đều được sử dụng trong kĩ thuật ADN tái tổ hợp.

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân Cách đây 3 tháng

  (1) Tách plasmit từ tế bào vi khuẩn và tách gen mã hóa insulin từ tế bào người.

  (2) Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin của người.

  (3) Chuyển ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin của người vào tế bào vi khuẩn.

  (4) Tạo ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin của người.

  Trình tự đúng của các thao tác trên là:

  A. (1) → (4) → (3) → (2).

  B. (2) → (4) → (3) → (1).

  C. (2) → (1) → (3) → (4).

  D. (1) → (2) → (3) → (4).

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây Cách đây 3 tháng

  A. Tế bào nhận

  B. Tế bào cho

  C. Thể truyền

  D. Enzym nối

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 3 tháng

  (1) Thể truyền plasmit giúp gen cần chuyển có thể tạo ra nhiều sản phẩm trong tế bào nhận.

  (2) Thể truyền plasmit có khả năng nhân đôi độc lập với ADN ở vùng nhân.

  (3) Thể truyền plasmit có vai trò giúp gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận.

  (4) Nhờ có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận.

  (5) Nhờ thể truyền plasmit mà gen cần chuyển có thể phiên mã và dịch mã.

  A. 1

  B. 3

  C. 4

  D. 2

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to Cách đây 3 tháng

  A. Cừu Đôly.

  B. Cây lai giữa cà chua và khoai tây.

  C. Giống lúa “gạo vàng” có β-carôten trong hạt.

  D. Dâu tằm tam bội có lá to,dày, năng suất cao.

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hạ Lan Cách đây 3 tháng

  A. Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β- carôten trong hạt.

  B. Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

  C. Nhân bản cừu Đôly.

  D. Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất cao.

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 3 tháng

  A. Ligaza - enzym cắt ADN, tạo ra các đầu dính của các đoạn giới hạn.

  B. ADN polymeraza - được sử dụng trong phản ứng chuỗi polymeraza để nhân dòng các đoạn ADN.

  C. Plasmit - thể truyền dùng để gắn các đoạn gen cần ghép tạo ADN tái tổ hợp.

  D. CaCl2 - hóa chất dùng để làm giãn màng tế bào, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

  23/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 3 tháng

  A. giúp tế bào chứa ADN tái tổ hợp có thể tồn tại trong môi trường có thuốc kháng sinh.

  B. nhận biết được dòng tế bào vi khuẩn nào đã nhận được ADN tái tổ hợp.

  C. tạo ra những chủng vi khuẩn có khả năng kháng thuốc kháng sinh.

  D. tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện.

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Thuy Cách đây 3 tháng

  A. Thể truyền và đoạn gen cần chuyển phải được xử lý bằng hai loại enzim cắt giới hạn khác nhau.

  B. Thể truyền có thể là plasmit, virut hoặc là một số NST nhân tạo.

  C. Thể truyền chỉ tồn tại trong tế bào chất của tế bào nhận và nhân đôi độc lập với nhân đôi của tế bào.

  D. Các gen đánh dấu được gắn sẵn vào thể truyền để tạo ra được nhiều sản phẩm hơn trong tế bào nhận.

  24/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1