YOMEDIA

Hỏi đáp về Tạo giống mới nhờ công nghệ gen - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Sinh học 12 Bài 20 Tạo giống mới nhờ công nghệ gen thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về  tạo giống mới nhờ công nghệ gen cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (17 câu):

 

AMBIENT
?>