YOMEDIA

Bài tập 3 trang 32 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 32 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Phân biệt thể tự đa bội và thể dị đa bội. Nêu những ứng dụng các thể đa bội trong thực tiễn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Phân biệt thể tự đa bội và thể dị đa bội:

 • Tự đa bội là sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của cùng một loài, trong đó 3n, 5n, 7n... gọi là đa bội lẻ, còn 4n, 6n... là đa bội chẵn.
 • Dị đa bội là hiện tượng khi cả hai bộ NST của hai loài khác nhau cùng tồn tại trong một tế bào. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa.

Những ứng dụng các thể đa bội trong thực tiễn: lai xa giữa củ cải với cây bắp cải tạo thể dị đa bội hữu thụ. Người ta đã tạo được thể đa bội ở dâu tằm, nho, dưa hấu, cam chanh... không hạt, các cây lấy gỗ có sản lượng gỗ cao, lớn nhanh...

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 32 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Anh Hưng

  nêu phương pháp viết giao tử của cơ thể tam bội và cơ thể tứ bội

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thu Hang

  một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm nguyên phân liên tiếp một số lần, các tế bào con được tạo thành đều trở thành tế bào sinh tinh tạo giao tử. Quá trình thụ tinh chỉ sử dụng 6,25% tinh trùng mang nst loại x và 12,5 tinh trùng mang nst y thu được 24 hợp tử. tính

  a) xđ số lần nguyên phân

  b) xđ số thoi vô sắc hình thành cũng như biến mất của quá trình tạo tinh trùng của tế bào sinh dục sơ khai đực

  c)môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với bao nhiêu nst đơn trong quá trình tạo tinh trùng

  d)để tạo ra số hợp tử nói trên các tế bào trứng thụ tinh với H=50%. Các tế bào sinh trứng được tạo thành từ 3 tế bào sinh dục cái xác định số lần nguyên phân của tbsdsk cái và số nst đơn bị tiêu biến trong các thể định hướng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  có 10 hợp tử của 1 loài nguyên phân 1 số lần = nhau và có sử dụng của môi trường nội bào nguyên liêu tương đương với 2480 nhiễm sắc thể đơn trong các tế bào con được tạo thành số nhiễm sắc thể được cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu cũa môi trường là 2400

  a) xác định bộ nhiễm sắc thể 2n của loài nêu những lợi ích của loài nói trên

  b) tính số lần nguyên phân của mỗi hợp tử nói trên

  c) tính số thôi vô sắc xuất hiện trong quá trình nguyên phân

  mọi người giúp em với ạ câu này khó xin mọi người giúp đỡ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  có 1 số tế bào của gà 2n bằng 78 nguyên phân 5 lần bằng nhau môi trường đã cung cấp 12090 nhiễm sắc thể đơn

  a) xác định số tế bào ban đầu của gà đã nguyên phân

  b) tính số NST có trog các tế bào con nói trên

  mọi người giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  bài 5: một tb lưỡng bội của loài A nguyên phân tạo đc 4 tb mới. một tb lưỡng bội của loài B nguyên phân tạo đc 16 tb ms. trong qt nguyên phân đó cả 2 tb đã lấy nguyên liệu từ môi trường để tạo 264 nst đơn . biết số nst đơn trong tb loài B nhiều hơn trong tb loài A là 8 nst đơn

  a, xđ bộ nst 2n của mỗi loài

  b, xđ số lần nguyên phân của mỗi tb ? biết tổng số tb con sau nguyên phân có 192 nst đơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  ở ngô có 2n=20 . tổng số nst kép đang nằm ở mp xích đạo và số nst đơn đang phân li về 2 cực của nhóm tb ngô đang nguyên phân là 640. trong dó số nst đơn nhiều hơn số nst kép là 160.

  a) các tb trên đang nguyên phân ở kì nào? xđ số tb ở mỗi kì?

  b) nếu các tb hoàn tất qt nguyên phân ( 1 đợt) thì tạo ra bn tế bào con?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  ở một loài có 2n=12, có một cơ thể thuộc thể không của loài đang thực hiện nguyên phân, giả quá trình phân bào xảy ra bt,hãy xđ số lượng nst của 1tb và trạng thái nst của cơ thể này khi ở các kỳ sau:

  a, kỳ giữa của nguyên phân b, kỳ sau của ngyên phân
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Câu 1: Ở 1 loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. Khi cho cây hoa đỏ dị hợp tự thụ phấn, kết quả thu được: 5,25 đỏ:1 trắng, Hãy giải thích và viết sơ đồ lai?

  Câu 2: Xét 1 cặp NST tg đồng chứa các đoạn gen: ABDCE/abcde. Khi GP hình thành giao tử, người ta thấy bên cạnh xuất hiện các giao tử ABCde, abcDE, còn có thể xuất hiện giao tử ABCcde hay ABCDEde:

  a) nguyên nhân nào làm xuất hiện các loại giao tử trên?

  b) so sánh 2 hiện tượng làm xuất hiện các loại giao tử trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Các nhiễm sắc thể ở kì đầu giảm phân 1 và giảm phân 2 có gì giống và khác nhau giúp mk vs mk cần gấp tks nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Một tế bào sinh dưỡng của một loài động vật thực hiện nguyên phân liên tiếp một số lần trong quá trình này môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương 42 NST thường và trong tất cả các tế bào con có 8 NST giới tính X. Hãy xác định bộ NST 2n của cá thể động vật nói trên. Biết rằng không có đột biến xảy ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Tại sao nhiễm sắc thể phải xoắn theo các cấp độ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Hãy cho biết hoạt động của NST ở kì trung gian, kì đầu, giữa, sau, cuối ntn và ý nghĩa của từng hoạt động đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  ở 1 loài đv, cá thể đực thuộc giới dị giao tử XY, cá thể cái thuộc giới đồng tử XX. một số trứng đã thụ tinh chứa 5600 NST , trong đó số NST giới tính chiếm 25%

  a. tìm bộ NST 2n của loài

  b. nếu trong số hợp tử ns trên, trên NST giới tính Y chỉ bằng 2/5 số NST giới tính X thì có bn hợp tử thuộc giới dị giao tử? bn hợp tử thuộc giới đồng giao tử?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  1/ Trong điều kiện không trao đổi đoạn và không đột biến, số kiểu tinh trùng của loài đạt đến tối đa là 256 kiểu. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài.

  2/ Số kiểu tinh trùng sẽ tăng bao nhiêu khi xảy ra trao đổi đoạn một điểm ở hai cặp NST tương đồng

  3/ Nếu có một cặp NST tương đồng trao đổi đoạn một điểm; một cặp khác trao đổi đoạn hai điểm không cùng lúc; một cặp nữa trao đổi chéo kép. Số kiểu trứng của loài bằng bao nhiêu?

  4/ Trong trường hợp xảy ra trao đổi đoạn. Nếu số kiểu giao tử của loài bằng 4096 kiểu. Cho biết có bao nhiêu cặp NST tương đồng xảy ra trao đổi đoạn và hình thức TĐ đoạn là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)