YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 32 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 32 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Phân biệt thể tự đa bội và thể dị đa bội. Nêu những ứng dụng các thể đa bội trong thực tiễn.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Phân biệt thể tự đa bội và thể dị đa bội:

  • Tự đa bội là sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của cùng một loài, trong đó 3n, 5n, 7n... gọi là đa bội lẻ, còn 4n, 6n... là đa bội chẵn.
  • Dị đa bội là hiện tượng khi cả hai bộ NST của hai loài khác nhau cùng tồn tại trong một tế bào. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa.

Những ứng dụng các thể đa bội trong thực tiễn: lai xa giữa củ cải với cây bắp cải tạo thể dị đa bội hữu thụ. Người ta đã tạo được thể đa bội ở dâu tằm, nho, dưa hấu, cam chanh... không hạt, các cây lấy gỗ có sản lượng gỗ cao, lớn nhanh...

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 32 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON