YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 32 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 32 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Trường hợp nào dưới đây thuộc thể lệch bội?

A. Tế bào sinh dưỡng mang 3 NST về một cặp NST nào đó.

B. Tế bào sinh dưỡng có bộ NST là 3n.

C Tế bào sinh dưỡng thiếu một NST trong bộ NST.

D. Cả A và C.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Trường hợp dưới đây thuộc thể lệch bội:

  • Tế bào sinh dưỡng mang 3 NST về một cặp NST nào đó.
  • Tế bào sinh dưỡng thiếu một NST trong bộ NST.

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 32 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON