YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 32 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 32 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Cơ thể sinh vật mà trong nhân tế bào sinh dưỡng có số lượng bộ NST tăng lên bội số nguyên lần (3n, 4n, 5n...) là dạng nào trong các dạng sau đây?

A. Thể lưỡng bội.

B. Thể tam bội.

C. Thể đa bội.

D. Thể lệch bội.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Cơ thể sinh vật mà trong nhân tế bào sinh dưỡng có số lượng bộ NST tăng lên bội số nguyên lần (3n, 4n, 5n...) là dạng thể đa bội.

⇒ Đáp án C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 32 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON