YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 185 SGK Sinh 12

Giải bài 2 tr 185 sách GK Sinh lớp 12

Hãy mô tả quá trình diễn thế của một quần xã sinh vật nào đó xảy ra ở địa phương của em, hoặc ở địa phương khác mà em biết.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Nương rẫy bỏ hoang lâu ngày → cỏ rồi trảng cây bụi phát triển và lâu hơn nữa → rừng cây gỗ xuất hiện thay thế.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 185 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON