ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 185 SGK Sinh 12

Giải bài 3 tr 185 sách GK Sinh lớp 12

Trong một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lớn và nhỏ mọc gần nhau. Vào một ngày có gió lớn, một cây to bị đổ ở giữa rừng tạo nên một khoảng trống lớn. Em hãy dự đoán quá trình diễn thế xảy ra trong khoảng trống đó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Trong một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lớn và nhỏ mọc gần nhau, vào một ngày có gió lớn một cây to bị đổ ở giữa rừng tạo nên một khoáng trống lớn. Diễn thế xảy ra trong khoảng trống đó:

- Giai đoạn tiên phong: Các cây cỏ ưa sáng tới sống trong khoảng trống.

- Giai đoạn tiếp theo:

+ Cây bụi nhỏ ưa sáng sống cùng cây cỏ.

+ Cây gỗ nhỏ ưa sáng sống cùng cây bụi, các cây cỏ chịu bóng và ưa bóng dần vào sống dưới bóng cây gỗ nhỏ và cây bụi.

+ Cây cỏ và cây bụi nhỏ ưa sáng dần bị chết do thiếu ánh sáng, thay thế chúng là các cây bụi và cỏ ưa bóng.

+ Cây gỗ ưa sáng cạnh tranh ánh sáng mạnh mẽ với các cây khác và dần dần thắng thế chiếm phần lớn khoảng trống.

- Giai đoạn đỉnh cực: nhiều tầng cây lấp kín khoảng trống, gồm có tầng cây gỗ lớn ưa sáng phía trên cùng, cây gỗ nhỏ và cây bụi chịu bóng ở giữa, các cây bụi nhỏ và cỏ ưa bóng ở phía dưới.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 185 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • My Van

  (1) Diễn thế nguyên sinh khởi đầu từ quần xã chưa có sinh vật.

  (2) Nghiên cứu diễn thế sinh thái giúp chúng ta có thể khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên và khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường

  (3) Mưa bão, lũ lụt, hạn hán, núi lửa,... là nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái.

  (4) Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

  A. 1.

  B. 2.

  C. 3.

  D. 4. 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Hoang Viet

  I. Xuất hiện ở môi trường trống trơn (chưa có quần xã sinh vật từng sống).

  II. Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

  III. Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.

  IV. Kết quả cuối cùng sẽ hình thành một quần xã đỉnh cực.

  V. Song song với quá trình diễn thế, có sự biến đổi về cấu trúc của quần xã sinh vật.

  VI. Quá trình diễn thế có thể do tác động của nhân tố bên ngoài quần xã hoặc do tác động của quần xã.

  A. 2

  B. 5

  C. 4

  D. 3 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1