YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 185 SGK Sinh 12

Giải bài 3 tr 185 sách GK Sinh lớp 12

Trong một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lớn và nhỏ mọc gần nhau. Vào một ngày có gió lớn, một cây to bị đổ ở giữa rừng tạo nên một khoảng trống lớn. Em hãy dự đoán quá trình diễn thế xảy ra trong khoảng trống đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trong một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lớn và nhỏ mọc gần nhau, vào một ngày có gió lớn một cây to bị đổ ở giữa rừng tạo nên một khoáng trống lớn. Diễn thế xảy ra trong khoảng trống đó:

- Giai đoạn tiên phong: Các cây cỏ ưa sáng tới sống trong khoảng trống.

- Giai đoạn tiếp theo:

+ Cây bụi nhỏ ưa sáng sống cùng cây cỏ.

+ Cây gỗ nhỏ ưa sáng sống cùng cây bụi, các cây cỏ chịu bóng và ưa bóng dần vào sống dưới bóng cây gỗ nhỏ và cây bụi.

+ Cây cỏ và cây bụi nhỏ ưa sáng dần bị chết do thiếu ánh sáng, thay thế chúng là các cây bụi và cỏ ưa bóng.

+ Cây gỗ ưa sáng cạnh tranh ánh sáng mạnh mẽ với các cây khác và dần dần thắng thế chiếm phần lớn khoảng trống.

- Giai đoạn đỉnh cực: nhiều tầng cây lấp kín khoảng trống, gồm có tầng cây gỗ lớn ưa sáng phía trên cùng, cây gỗ nhỏ và cây bụi chịu bóng ở giữa, các cây bụi nhỏ và cỏ ưa bóng ở phía dưới.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 185 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tấn Thanh

  (1) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã tương ứng với các điều kiện môi trường. 

  (2) Luôn dẫn tới quần xã suy thoái 

  (3) Quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế luôn song song với quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường 

  (4) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật sinh sống. 

  Có bao nhiêu nhận định đúng phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh?

  a. 2

  b. 3

  c. 1

  d. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  - Nhóm loài A là loài cây gỗ, kích thước cây lớn. Phiến lá to, mỏng, mặt lá bóng, màu lá sẫm có mô giậu kém phát triển. 

  - Nhóm loài B là loài cây gỗ, kích thước cây lớn. Phiến lá nhỏ, dày và cứng, màu nhạt, có mô giậu kém phát triển. 

  - Nhóm loài C là loài cỏ. Phiến lá nhỏ, thuôn dài và hơi cứng, gân lá phát triển.

   - Nhóm loài D là loài cây thân thảo. Phiến lá to, mỏng, màu sẫm, mô giậu không phát triển. 

  Thứ tự lần lượt các loài đến sống trong phạm vi của bãi đất nói trên:

  a. C → D → B → A.

  b. C → A → B → D.

  c. C → B → A → D.

  d. C → D → A → B.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Van

  (1) Đầm nước nông có nhiều loài sinh vật thủy sinh ở các tầng nước khác nhau: một số loài tảo, thực vật có hoa sống trên mặt nước; tôm, cá, cua, ốc,… 

  (2) Hình thành rừng cây bụi và cây gỗ. 

  (3) Các chất lắng đọng tích tụ ở đáy làm cho đầm bị nông dần. Thành phần sinh vật thay đổi: các sinh vật thuỷ sinh ít dần, đặc biệt là các loài động vật có kích thước lớn. 

  (4) Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng, xuất hiện cỏ và cây bụi. 

  Trật tự đúng của các giai đoạn trong quá trình diễn thế trên là

  a. (2)→(1)→(4)→(3).

  b. (3)→(4)→(2)→(1).  

  c. (1)→(2)→(3)→(4).  

  d. (1)→(3)→(4)→(2).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vi

  a. Chuỗi thức ăn ngày càng phức tạp, trong đó chuỗi thức ăn mở đầu bằng mùn bã hữu cơ ngày càng đóng vai trò quan trọng.

  b. Số lượng loài càng tăng, số lượng cá thể của mỗi loài ngày càng giảm.

  c. Giới hạn sinh thái của mỗi loài ngày càng thu hẹp, môi trường trở nên ổn định hơn.

  c. Các loài có tuổi thọ thấp, kích thước cơ thể nhỏ có xu hướng thay thế các loài có tuổi thọ cao, kích thước cơ thể lớn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Minh Tuyen

  a. Sinh khối ngày càng giảm.

  b. Độ đa dạng của quần xã ngày càng cao, lưới thức ăn ngày càng phức tạp.

  c. Độ đa dạng của quần xã ngày càng giảm, lưới thức ăn ngày càng đơn giản.

  d. Tính ổn định của quần xã ngày càng giảm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Thanh

  a. Có thể kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người

  b. Có thể chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên

  c. Có thể hiểu biết được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật, dự đoán được các quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai

  d. Có thể chủ động điều khiển diễn thế sinh thái theo ý muốn của con người

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  (1) Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên 

  (2) Khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường 

  (3) Hiểu được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật 

  (4) Dự đoán được các quần xã đã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai. 

  Số phương án đúng là:

  a. 2

  b. 4

  c. 3

  d. 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ho Ngoc Ha

  (1) Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật. 

  (2) Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống. 

  (3) Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi thành phần loài của quần xã. 

  (4) Diễn thế thứ sinh có thể dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định. 

  (5) Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi điều kiện môi trường sống của quần xã.

  a. 2

  b. 3

  c. 1

  d. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  a. Trong những điều kiện nhất định, diễn thế thứ sinh có thể tạo ra một quần xã ổn định.

  b. Diễn thế nguyên sinh bắt đầu sau khi một quần xã bị phá hủy hoàn toàn bời thiên tai hoặc con người.

  c. Động lực chủ yếu của quá trình diễn thế là sự thay đổi của môi trường.

  d. Hoạt động của con người luôn gây hại cho quá trình diễn thế sinh thái của các quần xã tự nhiên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  a. quần xã bị suy thoái

  b. quần xã đỉnh cực

  c. quần xã ổn định

  d. Phục hồi thành quần xã nguyên sinh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON