ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Diễn thế sinh thái - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến diễn thế sinh thái thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về diễn thế sinh thái cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (54 câu):

 • Anh Thu Cách đây 2 ngày

  a. Tính đa dạng về loài tăng.

  b. Ổ sinh thái của mỗi loài được mở rộng.

  c. Lưới thức ăn trở nên phức tạp hơn.

  d. Tổng sản lượng sinh vật được tăng lên.

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Trịnh Lan Trinh Cách đây 2 ngày

  a. Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm

  b. Hô hấp của quần xã giảm, tỷ lệ giữa sinh vật sản xuất và phân giải vật chất trong quần xã dần tiến tới 1

  c. Tính đa dạng về loài tăng nhưng số lượng cá thể của mỗi loài giảm và quan hệ sinh học giữa các loài bớt căng thẳng

  d. Lưới thức ăn trở nên đơn giản, chuỗi thức ăn mùn bã ngày càng trở nên quan trọng

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Meo Cách đây 2 ngày

  Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau : 

  (1) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống. 

  (2) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường. 

  (3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.                       

  (4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái. 

  a. (3) và (4)

  b. (1) và (4)

  c. (1) và (2)

  d. (2) và (3)

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh Cách đây 2 ngày

  (1) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã tương ứng với các điều kiện môi trường. 

  (2) Luôn dẫn tới quần xã suy thoái 

  (3) Quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế luôn song song với quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường 

  (4) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật sinh sống. 

  Có bao nhiêu nhận định đúng phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh?

  a. 2

  b. 3

  c. 1

  d. 4

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 2 ngày

  - Nhóm loài A là loài cây gỗ, kích thước cây lớn. Phiến lá to, mỏng, mặt lá bóng, màu lá sẫm có mô giậu kém phát triển. 

  - Nhóm loài B là loài cây gỗ, kích thước cây lớn. Phiến lá nhỏ, dày và cứng, màu nhạt, có mô giậu kém phát triển. 

  - Nhóm loài C là loài cỏ. Phiến lá nhỏ, thuôn dài và hơi cứng, gân lá phát triển.

   - Nhóm loài D là loài cây thân thảo. Phiến lá to, mỏng, màu sẫm, mô giậu không phát triển. 

  Thứ tự lần lượt các loài đến sống trong phạm vi của bãi đất nói trên:

  a. C → D → B → A.

  b. C → A → B → D.

  c. C → B → A → D.

  d. C → D → A → B.

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Van Cách đây 2 ngày

  (1) Đầm nước nông có nhiều loài sinh vật thủy sinh ở các tầng nước khác nhau: một số loài tảo, thực vật có hoa sống trên mặt nước; tôm, cá, cua, ốc,… 

  (2) Hình thành rừng cây bụi và cây gỗ. 

  (3) Các chất lắng đọng tích tụ ở đáy làm cho đầm bị nông dần. Thành phần sinh vật thay đổi: các sinh vật thuỷ sinh ít dần, đặc biệt là các loài động vật có kích thước lớn. 

  (4) Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng, xuất hiện cỏ và cây bụi. 

  Trật tự đúng của các giai đoạn trong quá trình diễn thế trên là

  a. (2)→(1)→(4)→(3).

  b. (3)→(4)→(2)→(1).  

  c. (1)→(2)→(3)→(4).  

  d. (1)→(3)→(4)→(2).

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vi Cách đây 2 ngày

  a. Chuỗi thức ăn ngày càng phức tạp, trong đó chuỗi thức ăn mở đầu bằng mùn bã hữu cơ ngày càng đóng vai trò quan trọng.

  b. Số lượng loài càng tăng, số lượng cá thể của mỗi loài ngày càng giảm.

  c. Giới hạn sinh thái của mỗi loài ngày càng thu hẹp, môi trường trở nên ổn định hơn.

  c. Các loài có tuổi thọ thấp, kích thước cơ thể nhỏ có xu hướng thay thế các loài có tuổi thọ cao, kích thước cơ thể lớn.

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Tuyen Cách đây 2 ngày

  a. Sinh khối ngày càng giảm.

  b. Độ đa dạng của quần xã ngày càng cao, lưới thức ăn ngày càng phức tạp.

  c. Độ đa dạng của quần xã ngày càng giảm, lưới thức ăn ngày càng đơn giản.

  d. Tính ổn định của quần xã ngày càng giảm.

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Thanh Cách đây 2 ngày

  a. Có thể kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người

  b. Có thể chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên

  c. Có thể hiểu biết được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật, dự đoán được các quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai

  d. Có thể chủ động điều khiển diễn thế sinh thái theo ý muốn của con người

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 2 ngày

  (1) Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên 

  (2) Khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường 

  (3) Hiểu được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật 

  (4) Dự đoán được các quần xã đã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai. 

  Số phương án đúng là:

  a. 2

  b. 4

  c. 3

  d. 1

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ho Ngoc Ha Cách đây 2 ngày

  (1) Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật. 

  (2) Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống. 

  (3) Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi thành phần loài của quần xã. 

  (4) Diễn thế thứ sinh có thể dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định. 

  (5) Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi điều kiện môi trường sống của quần xã.

  a. 2

  b. 3

  c. 1

  d. 4

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 2 ngày

  a. Trong những điều kiện nhất định, diễn thế thứ sinh có thể tạo ra một quần xã ổn định.

  b. Diễn thế nguyên sinh bắt đầu sau khi một quần xã bị phá hủy hoàn toàn bời thiên tai hoặc con người.

  c. Động lực chủ yếu của quá trình diễn thế là sự thay đổi của môi trường.

  d. Hoạt động của con người luôn gây hại cho quá trình diễn thế sinh thái của các quần xã tự nhiên.

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga Cách đây 3 ngày

  a. quần xã bị suy thoái

  b. quần xã đỉnh cực

  c. quần xã ổn định

  d. Phục hồi thành quần xã nguyên sinh

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 2 ngày

  a. Hình thành quần xã ổn định

  b. Luôn dẫn đến một quần xã đỉnh cực

  c. Thường dẫn đến sự hình thành một quần xã bị suy thoái

  d. Phục hồi thành quần xã nguyên sinh

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai Cách đây 2 ngày

  Sau đó diễn ra quá trình phục hồi theo 3 giai đoạn với sự xuất hiện của bốn loài thực vật A, B, C, D. Trong đó: A là loài cây gỗ, kích thước lớn ưa bóng; B là loài cây thân cỏ ưa sáng; C là cây thân cỏ ưa bóng;  D là loài cây gỗ, kích thước lớn, ưa sáng. Trật tự đúng về thứ tự xuất hiện các loài trong quá trình diễn thế là:

  a. B → A  →C→ D.

  b. D →B → C→A

  c. C→B → D → A.

  d. B → D → A → C.

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khánh An Cách đây 2 ngày

  a. diễn thế tái sinh

  b. diễn thế nguyên sinh

  c. diễn thế thứ sinh

  d. diễn thế phân hủy

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải Cách đây 2 ngày

  Ngày nay, khu vườn ngập mặn Cần Giờ đã được khôi phục lại và được công nhận là Khu dự trữ Sinh quyển thế giới của Việt Nam. Đây là biểu hiện của hiện tượng:

  a. Diễn thế nguyên sinh

  b. Diễn thế thứ sinh

  c. Diễn thế khôi phục     

  d. Diễn thế nguyên sinh hoặc Diễn thế khôi phục

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 2 ngày

  (1) Sinh vật đầu tiên phát tán đến môi trường thường là nấm, địa y. 

  (2) Số lượng loài tăng dần, số lượng cá thể từng loài giảm dần. 

  (3) Sự biến đổi xảy ra trên môi trường đã có một quần xã sinh vật sinh sống. 

  (4) Kết thúc quá trình diễn thế có thể hình thành quần xã suy thoái.

  a. 2

  b. 3

  c. 4

  d. 1

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhat nheo Cách đây 2 ngày

  (1) Sinh vật đầu tiên phát tán đến môi trường thường là nấm, địa y. 

  (2) Số lượng loài tăng dần, số lượng cá thể từng loài giảm dần. 

  (3) Sự biến đổi xảy ra trên môi trường đã có một quần xã sinh vật sinh sống. 

  (4) Kết thúc quá trình diễn thế có thể hình thành quần xã suy thoái.

  a. 2

  b. 3

  c. 4

  d. 1

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Tràm Cách đây 2 ngày

  a. Trong quá trình diễn thế nguyên sinh các loài có tuổi thọ thấp, kích thước nhỏ thay thế dần các loài có tuổi thọ cao, kích thước lớn.

  b. Giới hạn của các nhân tố sinh thái ngày càng hẹp, môi trường trở nên ổn định hơn.

  c. Chuỗi thức ăn ngày càng phức tạp, trong đó chuỗi thức ăn bắt đầu bằng mùn bã hữu cơ ngày càng đóng vai trò quan trọng.

  d. Số lượng loài trong quần xã ngày càng tăng, số cá thể của mỗi loài ngày càng giảm.

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh vương Cách đây 2 ngày

  a. Loài đặc trưng

  b. Loài thứ yếu

  c. Loài chủ chốt

  d. Loài ưu thế

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku Cách đây 3 ngày

  a. Loài đặc trưng

  b. Loài thứ yếu

  c. Loài chủ chốt

  d. Loài đặc hữu

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan Cách đây 2 ngày

  a. Sự thay đổi của khí hậu như lũ lụt, cháy rừng.

  b. Hoạt động khai thác tài nguyên của con người.

  c. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.

  d. Hoạt động mạnh mẽ của loài đặc trưng.

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • sap sua Cách đây 2 ngày

  a. Sự cạnh tranh trong loài thuộc nhóm ưu thế.

  b.Sự cạnh tranh trong loài chủ chốt.

  c. Sự cạnh tranh giữa các nhóm loài ưu thế.

  d. Sự cạnh tranh trong loài đặc trưng.

  10/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 3 ngày

  a. Sự cạnh tranh sinh học giữa các loài trong quần xã

  b. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài ưu thế trong quần xã

  c. Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã

  d. Sự sinh sản của các loài trong quần xã

  09/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1