YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 185 SGK Sinh 12

Giải bài 4 tr 185 sách GK Sinh lớp 12

Hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lí của con người có thể coi là hành động "tự đào huyệt chôn mình" của diễn thế sinh thái được không? Tại sao?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động khai thác tài nguyên không hợp lí của con người có thể coi là hành động "tự đào huyệt chôn mình" của diễn thế sinh thái:

Hoạt động khai thác tài nguyên của con người không hợp lí như chặt cây, đốt rừng, san lấp hồ nước, xây đập ngăn các dòng sông, đắp đầm nuôi tôm cá vùng ven biển một cách tuỳ tiện,... sẽ làm thay đổi điều kiện sống, dẫn tới suy thoái các quần xã sinh vật. Việc làm đó gây ra một loạt các hậu quả:

- Làm biến đổi và dẫn tới mất môi trường sống của nhiều loài sinh vật và giảm đa dạng sinh học.

- Thảm thực vật bị mất dần sẽ dần tới xói mòn đất, biến đổi khí hậu.... và là nguyên nhân của nhiều thiên tai như lụt lội, hạn hán, đất nhiễm mặn....

- Môi trường mất cân bằng sinh thái, kém ổn định dễ gây ra nhiều bệnh tật cho người và sinh vật,...

Những hậu quả trên sẽ làm cho cuộc sống của con người bị ảnh hưởng nặng nề, không ổn định.

Tuy nhiên, con người khác với các sinh vật khác là có thể tự điều chỉnh các hành động của mình để khai thác tài nguyên hợp lí, bảo vệ môi trường sống cùa con người và các sinh vật khác trên Trái Đất.

Con người với khả năng khoa học đang ngày càng cải tạo tự nhiên làm cho quần xã sinh vật phong phú hơn.

Vì vậy, chúng ta tin tưởng rằng hoạt động khai thác tài nguyên của con người sẽ dần dần hợp lí và môi trường sống trên Trái Đất sẽ được bảo vệ.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 185 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trung Phung

  a. Độ đa dạng loài tăng lên nhưng số lượng cá thể mỗi loài giảm xuống.

  b. Lưới thức ăn phức tạp hơn và chuỗi thức ăn mùn bã hữu cơ ngày càng kém quan trọng.

  c. Sản lượng sơ cấp tinh dùng làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng ngày càng tăng.

  d. Kích thước và tuổi thọ các loài đều giảm đi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  I. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

  II. Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khi hậu, sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do chính hoạt động khái thác tài nguyên của con người.

  III. Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật phát triển rồi hình thành nên quần xã tương đối ổn định.

  IV. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật và kết quả hình thành quần xã tương đối ổn định.

  a. 4

  b. 2

  c. 1

  d. 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Thu

  a. Tính đa dạng về loài tăng.

  b. Ổ sinh thái của mỗi loài được mở rộng.

  c. Lưới thức ăn trở nên phức tạp hơn.

  d. Tổng sản lượng sinh vật được tăng lên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  a. Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm

  b. Hô hấp của quần xã giảm, tỷ lệ giữa sinh vật sản xuất và phân giải vật chất trong quần xã dần tiến tới 1

  c. Tính đa dạng về loài tăng nhưng số lượng cá thể của mỗi loài giảm và quan hệ sinh học giữa các loài bớt căng thẳng

  d. Lưới thức ăn trở nên đơn giản, chuỗi thức ăn mùn bã ngày càng trở nên quan trọng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phung Meo

  Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau : 

  (1) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống. 

  (2) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường. 

  (3) Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.                       

  (4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái. 

  a. (3) và (4)

  b. (1) và (4)

  c. (1) và (2)

  d. (2) và (3)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  (1) Có sự biến đổi tuần tự của quần xã tương ứng với các điều kiện môi trường. 

  (2) Luôn dẫn tới quần xã suy thoái 

  (3) Quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế luôn song song với quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường 

  (4) Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật sinh sống. 

  Có bao nhiêu nhận định đúng phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh?

  a. 2

  b. 3

  c. 1

  d. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  - Nhóm loài A là loài cây gỗ, kích thước cây lớn. Phiến lá to, mỏng, mặt lá bóng, màu lá sẫm có mô giậu kém phát triển. 

  - Nhóm loài B là loài cây gỗ, kích thước cây lớn. Phiến lá nhỏ, dày và cứng, màu nhạt, có mô giậu kém phát triển. 

  - Nhóm loài C là loài cỏ. Phiến lá nhỏ, thuôn dài và hơi cứng, gân lá phát triển.

   - Nhóm loài D là loài cây thân thảo. Phiến lá to, mỏng, màu sẫm, mô giậu không phát triển. 

  Thứ tự lần lượt các loài đến sống trong phạm vi của bãi đất nói trên:

  a. C → D → B → A.

  b. C → A → B → D.

  c. C → B → A → D.

  d. C → D → A → B.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Van

  (1) Đầm nước nông có nhiều loài sinh vật thủy sinh ở các tầng nước khác nhau: một số loài tảo, thực vật có hoa sống trên mặt nước; tôm, cá, cua, ốc,… 

  (2) Hình thành rừng cây bụi và cây gỗ. 

  (3) Các chất lắng đọng tích tụ ở đáy làm cho đầm bị nông dần. Thành phần sinh vật thay đổi: các sinh vật thuỷ sinh ít dần, đặc biệt là các loài động vật có kích thước lớn. 

  (4) Đầm nước nông biến đổi thành vùng đất trũng, xuất hiện cỏ và cây bụi. 

  Trật tự đúng của các giai đoạn trong quá trình diễn thế trên là

  a. (2)→(1)→(4)→(3).

  b. (3)→(4)→(2)→(1).  

  c. (1)→(2)→(3)→(4).  

  d. (1)→(3)→(4)→(2).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vi

  a. Chuỗi thức ăn ngày càng phức tạp, trong đó chuỗi thức ăn mở đầu bằng mùn bã hữu cơ ngày càng đóng vai trò quan trọng.

  b. Số lượng loài càng tăng, số lượng cá thể của mỗi loài ngày càng giảm.

  c. Giới hạn sinh thái của mỗi loài ngày càng thu hẹp, môi trường trở nên ổn định hơn.

  c. Các loài có tuổi thọ thấp, kích thước cơ thể nhỏ có xu hướng thay thế các loài có tuổi thọ cao, kích thước cơ thể lớn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Minh Tuyen

  a. Sinh khối ngày càng giảm.

  b. Độ đa dạng của quần xã ngày càng cao, lưới thức ăn ngày càng phức tạp.

  c. Độ đa dạng của quần xã ngày càng giảm, lưới thức ăn ngày càng đơn giản.

  d. Tính ổn định của quần xã ngày càng giảm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Thanh

  a. Có thể kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người

  b. Có thể chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên

  c. Có thể hiểu biết được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật, dự đoán được các quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai

  d. Có thể chủ động điều khiển diễn thế sinh thái theo ý muốn của con người

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  (1) Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên 

  (2) Khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường 

  (3) Hiểu được các quy luật phát triển của quần xã sinh vật 

  (4) Dự đoán được các quần xã đã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai. 

  Số phương án đúng là:

  a. 2

  b. 4

  c. 3

  d. 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ho Ngoc Ha

  (1) Diễn thế thứ sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật. 

  (2) Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống. 

  (3) Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi thành phần loài của quần xã. 

  (4) Diễn thế thứ sinh có thể dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định. 

  (5) Diễn thế thứ sinh không làm thay đổi điều kiện môi trường sống của quần xã.

  a. 2

  b. 3

  c. 1

  d. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  a. Trong những điều kiện nhất định, diễn thế thứ sinh có thể tạo ra một quần xã ổn định.

  b. Diễn thế nguyên sinh bắt đầu sau khi một quần xã bị phá hủy hoàn toàn bời thiên tai hoặc con người.

  c. Động lực chủ yếu của quá trình diễn thế là sự thay đổi của môi trường.

  d. Hoạt động của con người luôn gây hại cho quá trình diễn thế sinh thái của các quần xã tự nhiên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON