YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 185 SGK Sinh 12

Giải bài 1 tr 185 sách GK Sinh lớp 12

Thế nào là diễn thế sinh thái?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường như khí hậu, thổ nhưỡng, địa chất,...

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 185 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON