YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 53 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 53 sách GK Sinh lớp 12

Nêu các đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời Bài 1

Đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định:

  • Gen quy định tính trạng chỉ có trên NST X mà không có trên Y nên cá thể đực chỉ cần có 1 alen lặn nằm trên X là đã biểu hiện thành kiểu hình.
  • Gen trên NST X di truyền theo quy luật di truyền chéo. Hiện tượng di truyền chéo đặc trưng cho di truyền liên kết giới tính. Sự di truyền chéo được hiểu là là sự di truyền gen lặn từ ông ngoại cho mẹ rồi được biểu hiện ở con trai (trong phép lai thuận). Sự thực đây là sự di truyền các đời theo cùng một giới
  • Gen trên X của bố truyền cho con gái, con trai nhận gen trên X từ mẹ.
  • Tính trạng được biểu hiện không đều ở cả 2 giới.

Ví dụ: Một số bệnh di truyền ở người do gen lặn trên NST X: mù màu, máu khó đông...

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 53 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON