Bài tập 1 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài 1 tr 165 sách GK Sinh lớp 12

Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường?

Hướng dẫn giải chi tiết

Sự hiếu biết về tỉ lệ giới tính có ý nghĩa quan trọng trong chăn nuôi gia súc, bảo vẽ môi trường. Trong chăn nuôi, người ta có thể tính toán một tỉ lệ các con đực và cái phù hợp để đem lại hiệu quả kinh tế. Ví dụ: với các đàn gà, hươu, nai,... người ta có thể khai thác bớt một số lượng lớn các cá thể đực mà vẫn duy trì được sự phát triển của đàn.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 165 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Bảo Lộc

  Trong một cái ao tự nhiên có những quần thể sinh vật nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  1. So sánh đặc điểm khác nhau cơ bản của quần thể và quần xã sinh vật

  2. Xây dựng chuỗi thức ăn, lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng

  3. Các biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật

  4. Giải thích việc ứng dụng công nghệ sinh học vào cây trồng và vật nuôi

  #giúp mình với

  Câu nào cũng được :(((

  Cảm ơn mn nhiều! !!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  Giups mik vs

  Câu 1: 1 điểm.

  a) Thế nào là hiện tượng ưu thế lai?

  b) Vì sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống?

  Câu 2: 2 điểm

  a) Giới hạn sinh thái là gì?

  b) Nói "Cá chép có giới hạn sinh thái về nhiệt độ là 20C - 440C, điểm cực thuận là 280C" có nghĩa là như thế nào?

  Câu 3: 2 điểm

  a) Quần xã sinh vật là gì?

  b) Phân biệt quần xã sinh vật với quần thể sinh vật?

  Câu 4: 2 điểm

  Thiết lập 2 chuỗi thức ăn có ở địa phương em? ( Mỗi chuỗi thức ăn có ít nhất 4 mắt xích thức ăn)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được tính bằng tỉ lệ giữa:
  A. số lượng alen đó trên tổng số alen của quần thể.
  B. số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số alen của quần thể.
  C. số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể của quần thể.
  D. số lượng alen đó trên tổng số cá thể của quần thể.
  Câu 6: Số cá thể dị hợp ngày càng giảm, đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở:
  A. quần thể giao phối có lựa chọn. B. quần thể tự phối và ngẫu phối.
  C. quần thể tự phối. D. quần thể ngẫu phối.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Câu 1: Tại sao nói rừng có vai trò quang trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các nguồn tại nguyện sinh vật khác

  Câu 2: Thế nào là 1 quần thể sinh vật nêu những đặc trưng cơ bản của cơ thể và cho biết đặc trưng nào là cơ bản nhất

  Câu 3: Thế nào là tháp dân số phân biệt sự khác nhau giữa tháp dân số già và tháp dân số trẻ

  Trả lời câu hỏi giúp mình nha mọi người

  Theo dõi (0) 1 Trả lời