ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 35 SBT Sinh học 11

Giải bài 5 tr 35 sách BT Sinh lớp 11

Dựa vào hình dưới đây nêu hướng tiến hoá của hệ tuần hoàn ờ các ngành, lớp động vật?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn:

  • Từ chưa có hệ tuần hoàn → có hệ tuần hoàn → hệ tuần hoàn ngày càng hoàn thiện.
  • Từ hệ tuần hoàn hở → hệ tuần hoàn kín
  • Từ tuần hoàn đơn (tim hai ngăn với một vòng tuần hoàn) → tuần hoàn kép(từ tim ba ngăn, máu pha nhiều → tim ba ngăn với vách ngăn hụt trong tâm thất, máu ít pha trộn hơn → tim ba ngăn máu không pha trộn) → tim 4 ngăn, 2 tâm thất và 2 tâm nhĩ.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 35 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1