YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 74 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 4 tr 74 sách GK Sinh lớp 11 NC

Các nhóm động vật nào sau đây đều có hệ tuần hoàn hở?

A. Sứa, Giun tròn, Giun dẹp.

B. Giun tròn, Giun dẹp, Giun đốt.

C. Giun tròn, Giáp xác, Sâu bọ.

D. Sâu bọ, Thân mềm, Bạch tuộc. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Giun tròn, Giáp xác, Sâu bọ đều có hệ tuần hoàn hở. Sứa chưa phân hóa thành hệ tuần hoàn, giun đốt và bạch tuột có hệ tuần hoàn kín.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 74 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON